Aistear Riachtanach / Necessary Journey
– Ruairí Ó’Donnabháin


Is comhartha córagrafach é Aistear Riachtanach / Necessary Journey in idirphlé le imeallbhord. Thar seachtain amháin siúlfaidh Ruairí Ó’Donnabháin óna theach cónaithe ar Oileán Chléire / Cape Clear Island feadh chósta Iarthar Chorcaí go dtí teach a theaghlaigh díreach taobh amuigh de Chathair Chorcaí. Campáil Fiáin, Éisteacht Dhomhain agus Cleachtais Aeistéitiúla Cúraim. Ag siúl an 250km +; Cruthóidh Ó’Donnabháin taifeadtaí fiáine leis taifeadáiní ‘réaltacht mheasctha’ chun cartlann den taithí a chruthú a roinnfear go digiteach gach lá.

Aistear Riachtanach / Necessary Journey is a choreographic gesture in dialogue with a coastline. Over one week Ruairí Ó’Donnabháin will walk from his home on Oileán Chléire / Cape Clear Island along the coastline of West Cork to his family home just outside Cork City. Wild Camping, Deep Listening and Aesthetic Practices of Care. Walking the 250km+, Ó’Donnabháin will create field recordings with the ‘mixed reality’ recorders to create an archive of the experience which will be shared digitally each day.


“Tá an áthas orm a bheith ag obair le kirkos ensemble chun “Aistear Riachtanach” / “Necessary Journey” a tosnú. Chaith mé a lán am thar an dianghlasála ag smaoineamh faoi mo chleachtas ealaín. Ba mhaith liom bealaí níos fearr a fháil chun obair a dhéanamh gan dochar a dhéanamh don éiceolaíocht agus don timpeallacht ina bhfuil mé ag obair. Tá sceitimíní orm dul ar ais go sean - chleachtas atá agam; siúlóid mar chleachtas choreografaíocht agus é a thuiscint tríd an bunús a sholáthraíonn an fhéile biosphere. Conas a bheidh muid fíor leis ár timpeallacht nó conas a théimid ar ár mbealach abhaile? Cad atá riachtanach agus bhunúsach in sna laethanta seo?”

“I am excited to be working with kirkos ensemble to share “Aistear Riachtanach” / “Necessary Journey”. If there is a silver lining to be gleaned from the lockdown over the last months it’s that it has provided serious time for reflection and has moved a lot of things for my practice. I want to find better ways to make art while not directly damaging the ecology and environment I depend on. I'm excited to take an old practice; distance walking as a choreographic gesture and revisit it through the biosphere frame. What does it mean to be with the land and to make our way home, what is really necessary and vital under so much restriction?”Ruairí Ó’Donnabháin is re-imagining himself and the world around him. Ó’Donnabháin has been making dances in Ireland since 2008. He is a Masters in Choreography Graduate from DAS Graduate School in Amsterdam & holds a joint honors B.A. in Drama & Theatre Studies and English from University College Cork. Donovan is from County Cork, Ireland and his choreographic practice is concerned with ‘aesthetic practices of care’. He lives and works on Oileán Chléire, a remote island and Gaeltacht off the south west coast of Co. Cork investigating Gaeilge as a site of queer resistance and new materialist collaboration ‘in the wild’.SUPPORTED BY

'Thinking Through Practice - Salves for Future Selves', Kirkos Ensemble, and Skibbereen Arts Festival.